IMG_5580

För oss är samverkan mellan personal och föräldrar viktig!

Vi strävar efter att ha en öppen dialog med vh, de ska känna sig trygga med att komma med synpunkter och önskemål om verksamheten.

Personalen erbjuder utvecklingssamtal på hösten och Uppföljningssamtal på våren

Vi har Föräldramöte 1 gång per år. 

För att ge barnen en trygg och skyddad atomosfär ber vi föräldrar och andra besökare att följa våra ordningsregler.

Leksaker

Rövarborgen är utrustad med material och leksaker som allt är säkerhetskontrollerat. Om inte pedagogerna har efterfrågat något material eller några leksaker hemifrån ber vi er att lämna sådant hemma.Gosedjur får SMÅbarnen ta med sig till förskolan om de vill ha på vilan.


Lämna och hämta barn

Vid hämtning och lämning av barnen tas alltid kontakt med personalen. Vår möjlighet att samtala med dig som förälder är ibland begränsad för att inte ta för mycket tid ifrån vår verksamhet. Vill du prata ytterligare är du som förälder välkommen att ringa under dagen eller avtala en samtalstid. Barnen erbjuds att vinka från ett speciellt vinkfönster

Håll överenskomna tider för hämtning och lämning och informera i tid vid eventuella ändringar. 

Om barnet ska hämtas av någon annan än dig som förälder,så meddela oss! Vi lämnar inte ut barnen/et till någon annan än föräldrarna, om det inte är meddelat i förväg.

Tala om för barnet att du går vid lämningen. Om barnet är ledset, ring eller smsa gärna och hör hur det har gått.

Ta upp problem och funderingar direkt med personalen.


Vid sjukdom eller annan frånvaro

Meddela förskolan om barnet inte kommer till förskolan. Vi ber alla vänligen men bestämt att hålla sina barn hemma från förskolan vid sjukdom och vid försämrat allmäntillstånd. Tag hänsyn till andra barn i gruppen genom att inte bidra till smitta barnen emellan. Om förskolans pedagoger ringer under dagen och ber er hämta barnet pga av sjukdom ber vi er att göra detta så snart som möjligt.
Efter sjukdom ska barnet vara så pass utvilat att det kan vara ute och orka med en dag på förskolan. En feberfri dag hemma gör att barnet återhämtar sig bättre och inte blir sjuk lika fort igen.
Meddela gärna förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka för att få information om hur kommande dag är planerad.

Det är absolut tillåtet att vara ledig från förskolan och även komma tidigare att hämta ert/era barn.
Telefonsvarare finns tillgänglig dygnet runt eller så kan också lämna ett Sms om du så önskar  til  förskolans mobil : 0707773437 
 Använd föräldraförsäkringen. Tänk på att det krävs mycket ork hos barnen för att vistas i en stor barngrupp hela dagen.

TITTA GÄRNA UNDER DOKUMENT och läs mer om vår policy angående sjukdomar

Djur

På grund av allergier eller barns olika vana vid djur ska dessa inte vistas innanför förskolans område om inte tillåtelse ges i förväg

Schema

När du börjar hos oss,måste du lämna ett schema via webben till kommunen (detta är ett avtal mellan dig och oss)Tänk på att den tiden som du anger som lämningstiden är den tiden då du och ditt barn går in genom dörren på morgonen och hämtningstiden är den tiden du och ditt barn går ut genom dörren.

Har inte du någon kod som du kan logga in dig med, måste vi be dig kontakta kontaktcenter 
tel: 0176-71000 
Schemat som du lämnar står som grund för ditt barns vistelse här, den är vårt avtal mellan er som Vh och förskolan
Extra arbete
Arbetar du extra ,behöver du INTE ändra det via webben,utan du ringer till oss och vi kommer överens om en ev ändring
Mera tid
Behöver du mera tid på dagen? ,ringer du till oss så gör vi ändringen på plats

Fotografering och filming

Ingen fotografering eller filmning är tillåten av andra än Rövarborgens personal  pga av det integritetskrav och sekretesskrav som råder. Särskilda tillställningar tex lucia och gemensamma fester är undantagna och då meddelas detta av förskolans ledning.

Vh som vill fotografera under inskolning får endast fotografera sitt/sina barn enskilt


Information

Var vänlig och ta del av den information som förskolan ger, via TYRA och via mail. Om ytterligare information än den som ges önskas ber vi er ta direkt kontakt med pedagogerna eller rektor. Försök att närvara vid föräldramöten och utnyttja gärna de former för inflytande och delaktighet som erbjuds. Be om extra samtal utöver utvecklingssamtalen om du tycker att du har behov för detta.