IMG_5580

Välkomna till oss!

Vi är ett personalkooperativ som bedriver förskoleverksamhet för barn i åldern 1-6 år
där vi arbetar enligt Skolverkets rev.läroplan Lpfö98 som grund. Vår förskola är individanpassat och sätter barnet i fokus. Varje barn måste få känna att de duger som de är och tro på sin egen förmåga. "

NYTT!

uppdaterad 2020-01-08.
Inskolningar för ht sker varje år från 1/6. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för mer info
Tel. 0707773437
Kontakt person: Annika eller Vivi