IMG_5580

Varje vårdnadshavare ska lämna schema till sin förskola som omfattar den tid som motsvarar vårdnadshavares arbets- eller studietid samt resor till och från arbetet.  
Ändring av fastlagt schema ska göras senast en vecka innan förändringen. Semester eller annan ledighet är inte ett skäl för att ändra vistelsetiden.