IMG_5580

Klagomålshantering/ synpunkter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår utbildning. Inget är så bra att det inte kan bli bättre ,synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Syftet med detta är att skapa en tydlighet i att ta emot och hantera klagomål på de olika nivåerna i styrkedjan
För att vi ska kunna åtgärda brister snabbare och för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår utbildning vill vi att du  talar om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra, Synpunkter ökar även din möjlighet att påverka.

Synpunkter och klagomål via webben

Du kan skicka in ditt klagomål, beröm och idéer kring vår  utbildning. 
Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer huvudmannen på Rövarborgen att meddela dig hur dina synpunkter tas hand om och kunna återkoppla till dig hur det hanteras och dokumenteras
Självklart får du skicka in synpunkter anonymt.


STEG FÖR STEG 
När ett klagomål kommer in till huvudmannen är det nödvändigt att en opartisk utredning sker effektivt och skyndsamt i dialog med den berörda rektorn. Utredningen behöver innehålla tre delar: kartläggning, analys och förslag till åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister
Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. 

Lämna in klagomål/synpunkt - steg för steg

Klagomål eller synpunkter på Rövarborgens förskola

steg 1. Personal

1. Vänd dig till berörd personal
Ett klagomål behöver i första hand hanteras nära där det har uppstått, det vill säga nära barnet så vi uppnanar dig att alltid vända dig till pedagogerna där klagåmålet uppstod 

steg 2. Rektor
Vänd dig till Rektorn och berätta om ditt klagomål/synpunkt, du kan välja att fylla i formuläret på sidan så kommer den direkt till Rektorn
steg 3.Huvudmannen
När ett klagomål kommer in till huvudmannen är det nödvändigt att en opartisk utredning sker effektivt och skyndsamt i dialog med Rektorn.

Om du upplever att du inte får respons i steg 3 fortsätter du till setg 4
steg 4  Norrtälje Kommun
Om vårdnadshavarna inte är nöjda med huvudmannens hantering av klagomålet behöver de få information om möjligheten att vända sig till Notrtälje kommun som kan inleda tillsyn eller använda uppgiften till sin bevakning av skolor och huvudmän.

 

.....................................................................................

Vill du göra en synpunktsanmälan,använd gärna formuläret.Om du är anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp dina synpunkter

 

FORMULÄR