IMG_5580

Appen som digitaliserar förskolor

Förskolor använder Tyra för att effektivisera dagliga rutiner och hantera kommunikationen. Allt från en enda plattform som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete.