IMG_5580

Vår Vision

”Vår vision är kunna vara en pedagogisk vältänkt förskola där barnens nyfinkenhet väcks upp i varje hörn”

 

Förskolans mål är att "Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära."

Ett barn lär sig mer under sina första sex år än under resten av sitt liv. Pedagogens uppgift är att förse barnen med nycklar till utveckling och kunskap. Små barn har en unik förmåga att absorbera sin omgivning med hjälp av sitt mottagliga sinne.

Vi använder oss av olika redskap som lockar barnens alla sinnen.Våra 3 grupper är anpassade efter barnens ålder och behov. 

 

"ALL ONÖDIG HJÄLP ÄR ETT HINDER I BARNS UTVECKLING"

Bokbussen kommer till oss 1 gång i månaden,där barnen har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll