IMG_5580

Klagomålsrutiner/ synpunkter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår utbildning. Inget är så bra att det inte kan bli bättre ,synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

För att vi ska kunna åtgärda brister snabbare och för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet vill vi att du  talar om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra, Synpunkter ökar även din möjlighet att påverka.

Synpunkter och klagomål via webben

Du kan skicka in klagomål, beröm och idéer kring vår  förskola
Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand


Kontaktuppgifter
Du kan ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Alla klagomål framförs till den ansvarige för verksamheten och verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomål

Lämna in klagomål/synpunkt - steg för steg

Klagomål eller synpunkter på Rövarborgens förskola
 

1. Vänd dig till berörd personal

Om du har klagomål på något ska du alltid i första hand vända dig till den avdelningen och pedagog det berör
 

2. Vänd dig till Rektor

Om du upplever att du inte får respons i steg ett tar du kontakt med Rektorn som har det övergripande ansvaret för utbildningen.

.....................................................................................

Vill du göra en synpunktsanmälan,använd gärna formuläret.Om du är anonym kan vi inte bekräfta och informera om hur vi följt upp dina synpunkter

 

FORMULÄR