IMG_5580

BLIVANDE SKOLBARN

Sommarlovet är en härlig tid av frihet men också en rättighet för alla barn till ledighet och fritid tillsammans med kompisar och sina familjer.
Det som kan verka så självklart är det inte för alla barn i förskolan.
Det finns i dag barn som går året om i förskolan, mer än 40 tim/v,  alla lov och en längre tid av sommarlovet.
Det finns barn som inte får en sammanhängande ledighet.
Därför behöver alla barn i förskolan rätt till en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor.
Barnkonventionen artikel 31 säger följande: ”Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation”.

Alla vuxna längtar till semestern! ett avbrott från vardagen!, Barn känner likadannt, de har också rätt till avbrott från sin vardag

Alla barn som börjar skolan på näst kommande hösttermin blir automatiskt uppsagda från sin förskoleplats 30 juni varje år

 

Är ni ledig några dagar i veckan? Kryssa i vilka dagar i veckan ni kommer att vara lediga
Är ni lediga hela veckan?, kryssa i varje dag som ledig
Behöver ni barnomsorg hela veckan?, kryssa i endast 
" Behöver barnomsorg hela v."

  • Skriv barnets namn
  • Tisdag 6 juni röd dag, förskolan stängd
  • Fredag 23/6 midsommarafton, förskolan stängd
  • skriv härnedan dagar som inte är redan nämnda
    Write hereunder if you plan more time off during the holidays, days that are not mentioned