IMG_5580

Sommarledighet 2023 /Summer Holidays
Hur fyller jag i?

Är ni ledig några dagar i veckan? Kryssa i vilka dagar i veckan ni kommer att vara lediga
Är ni lediga hela veckan?, kryssa i varje dag som ledig
Behöver ni barnomsorg hela veckan?, kryssa i endast 
" Behöver barnomsorg hela v."

  • Tisdag 6 juni röd dag, förskolan stängd
  • Fredag 23/6 midsommarafton, förskolan stängd
  • 24, 25 aug. förskolan stängd pga planering
  • skriv härnedan dagar som inte är redan nämnda
    Write hereunder if you plan more time off during the holidays, days that are not mentioned

OBS! blivande skolbarn blir automatsikt uppsagda 30 juni