IMG_5580

Alla barn i förskolan har rätt till sommarledighet

”Den blomstertid nu kommer” sjungs varje år  av tusentals barn i våra skolor som får en välbehövlig ledighet när sommaren kommer 
Sommarlovet är en härlig tid av frihet men också en rättighet för alla barn till ledighet och fritid tillsammans med kompisar och sina familjer.
Det som kan verka så självklart är det inte för alla barn i förskolan.
Det finns i dag barn som går året om i förskolan, mer än 40 tim/v,  alla lov och en längre tid av sommarlovet.
Det finns barn som inte får en sammanhängande ledighet.
Därför behöver alla barn i förskolan rätt till en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor.
Barnkonventionen artikel 31 säger följande: ”Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation”.

Alla vuxna längtar till semestern! ett avbrott från vardagen!, Barn känner likadannt, de har också rätt till avbrott från sin vardag
 

Sommarledighet 2020 /Summer Holidays
Hur fyller jag i?

Är ni ledig några dagar i veckan? Kryssa i vilka dagar i veckan ni kommer att vara lediga
Är ni lediga hela veckan?, kryssa i endast  
"ledig hela v."
Behöver ni barnomsorg hela veckan?, kryssa i endast 
" Behöver barnomsorg hela v."


Under veckorna 28-31 samarbete med annan förskola

  • skriv härnedan om ni planerar mer ledighet under sommaren,dagar som inte är nämnda
    Write hereunder if you plan more time off during the holidays, days that are not mentioned