IMG_5580
  • Skriv endast barnets förnamn

  • skriv om du saknade tex någon specifikt information eller annat  • om maten som serverades  • Dela gärna med dig av annat du/ni tänker på angående inskolningen.
  • Tack för din medverkan!
  • The child's name

  • write if you lacked, for example, any specific information or something else


  • The information I received about how my child had eaten was ...

  • The information I received about how my child had slept was ...

  • Is there anything you would like us to do in a different way?