IMG_5580
  • Skriv endast barnets förnamn
  • Informationsmängd, bemötandet, svar på frågor

  • skriv om du saknade tex någon specifikt information eller annat
  • Dela gärna med dig av annat du/ni tänker på angående inskolningen.
  • Tack för din medverkan!