IMG_5580

Föräldraaktivt inskolning

Vi använder oss av en metod som kallas för Vårdnadshavaraktiv inskolning. Det betyder att ni som vh är med ert barn under de tre första dagarna. Fjärde dagen lämnar ni ert barn på en lite kortade dag om barnet är redo. Med denna metod inskolas barnet till verksamheten tillsammans med er. Den första tiden handlar om att skapa trygga relationer till personalen, miljön och kamraterna samt att komma in i rutinerna. I förskolan är rutinerna grunden för verksamheten och de återkommer varje dag. Våra rutiner är till exempel utevistelse, matsituationer, vila och hygienskötsel.
Med en vårdnadshavaktiv inskolning får ni insyn i verksamheten och kan sätta ord på den för ert barn. På så sätt skapas gemensam trygghet.Några tankar från oss på Rövarborgen

"Intensivinskolning gör att barnet inte behöver träna på att lämnas ,utan på att vara"

Vi främjar en trygg relation till er föräldrar och ert/era barn under inskolningen genom  att :
  1. Vara Tydlig- Under inskolningen är det du som vh som tar hand om ditt barn.Byter blöjor,klär på och av osv.
  2. Oforcerat- Inskolningspersonalen finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogerna tar aldrig barnet ifrån vh
  3. Vara trygg och Accepteras- Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas , utan att vara tillsammans med oss