IMG_5580

Har du frågor angående introdagarna? Kontakta: ia 


interagerande inskolning

Vi använder oss av en metod som går ut på att vh interagerar under hela inskolnings tiden. Det innebär att ni som vh är med ert barn under de tre första dagarna. Med denna metod inskolas barnet till verksamheten tillsammans med er. Den första tiden handlar om att skapa trygga relationer till personalen, miljön och kamraterna samt att komma in i rutinerna. I förskolan är rutinerna grunden för utbildningen, de återkommer varje dag. Våra rutiner är till exempel utevistelse, matsituationer, vila och hygienskötsel.
Med interagerande inskolning får vh insyn i utbildningen och kan sätta ord på den för ert barn. Fjärde dagen lämnar ni ert barn på en lite kortade dag om barnet är redo.
På så sätt skapas gemensamt trygghet.Några tankar från oss

"Intensivinskolning gör att barnet inte behöver träna på att lämnas ,utan på att vara"

Vi främjar en trygg relation till er föräldrar och ert/era barn under inskolningen genom  att :
  1. Vara Tydlig- Under inskolningen är det du som vh som tar hand om ditt barn.Byter blöjor,klär på och av osv.
  2. Oforcerat- Inskolningspersonalen finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Pedagogerna tar aldrig barnet ifrån vh
  3. Vara trygg och Accepteras- Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas , utan att vara tillsammans med oss