IMG_5580

Personkort

Personkort lämnas på förskolan vid inskolning, informationen du lämnar till oss används för att kunna nå er när...
  1. Ert barn/barnen blir sjuka och vi behöver kontakta er
  2. Om vi behöver ta kontakt med er gällande verksamheten.


Varje gång du inbjuds att lämna ut information om dig finns syftet tydligt angett. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för något annat syfte än det som anges när du skriver in din information.
Vi samlar in, sparar och använder informationen enbart för de syften som avsågs när den lämnades in och enbart så länge det är nödvändigt för de syftena eller för andra berättigade syften som kan vara aktuella.