IMG_5580

Att börja på förskolan är en stor förändring för både barn och vh. En ny miljö med många stora och små människor att lära känna. Nya rutiner,som kanske inte alltid stämmer överens med vad man är van vid.

Bli inte orolig om ditt barn verkar blygt och avvaktande. Det är normalt, så småningom brukar barnets nyfikenhet ta överhand och det går för att bekanta sig med någon av alla saker som finns eller för att titta på de andra barnen.
Vi kontaktar Dig om barnet inte går att trösta. Vi strävar efter att Ni och barnet blir trygga hos oss och att lämningarna känns bra.
Barnet vet att Du kommer och hämtar det, så småningom går det lättare att skiljas från varandra. Tro inte att du skadar barnet för livet genom det här.
Att skiljas från mamma och pappa kan vara ett stöd i barnets försök att bli en egen liten person.
Genom att du som förälder är positivt hjälper du barnet att bli tryggt och att vi kan knyta kontakt med ditt/dina barn
Det är viktigt att någon som barnet känner väl finns till hands under hela inskolningsperioden.
Vårt mål är att ert/era barn känner sig trygga här, och för att kunna nå dit så krävs det att föräldrar och personal samarbetar

Parkering : Det är inte tillåtet att köra in till förskolan, parkering sker vid kyrkmuren

Vårt mål är att ständigt utvecklas/förbättra vår inskolningssystem därför efter inskolningen är slut skickar vi ut en utvärderingsblankett som vi är tacksamma om du/ni fyller i

Innan inskolningen kontaktar vi er för ett Introduktionsmöte
Inskolningstiderna under de 3 dagarna är : 08.45 – 13.45
COVID-19 anpassad: mellan 08.45-10.30(ute) under en hel vecka